Hlavní logo stránky

InformaceJak se přihlásit


Program fotbalového campu

 • datum: 28.4. - 1.5.2012.
 • místo: Dolní Morava, sportovní areál
 • ubytování: Penzion Horal, Dolní Morava
 • odjezd: sobota 28.4. v 16:00 hod z fotbalového hřiště v Červené Vodě, 16:10 hod z fotbalového hřiště v Králíkách
 • návrat: úterý 1.5. okolo 14 hodiny
 • cena: 800 Kč
 • organizátor: Ski Elefant - sportovní agentura, Dolní Morava

Řád Fotbalového campu Tomáše Černého

 1. Všichni účastníci jsou povinni během pobytu na Fotbalovém campu Tomáše Černého (dále jen "FCTČ") plnit pokyny vedoucích, instruktorů, trenérů a pedagogických pracovníků (dále jen "Pracovníci") a dodržovat řád zařízení, ve kterém jsou ubytováni.
 2. Účastníci se nesmí bez povolení pracovníka vzdálit z prostoru určeného pro daný program. Toto platí i při přesunech.
 3. Onemocnění a poranění hlásí účastníci pracovníkovi a zdravotníkovi FCTČ.
 4. Účastníci, kteří jsou omluveni z tréninku ze zdravotních důvodů, nesmějí bez povolení Pracovníka opustit ubytovací zařízení.
 5. Povinností každého účastníka FCTČ je udržovat pořádek a čistotu v pokojích, společenských místnostech a hygienických zařízeních. V případě poškození majetku zařízení nebo cizí osoby, se viník zavazuje, že škodu nahradí.
 6. Kouření a konzumace alkoholických nápojů je v průběhu FCTČ účastníkům přísně zakázáno. Stejně tak je zakázáno i požívání ostatních toxických a návykových látek.
 7. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci FCTČ uložit u pracovníka, jinak se za ně neručí. Totéž se týká i věcí odložených a zapomenutých mimo ubytovací zařízení. Veškeré ztráty je nutné ihned hlásit pracovníkům FCTČ.
 8. Škodu na zařízení je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.
 9. Účastníci jsou povinni dodržovat denní řád.
 10. Porušení řádu FCTČ se trestá podle stupně až vyloučením z FCTČ bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Rodiče nebo zákonní zástupci budou o tomto bezprostředně informováni.